pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (181) 2018


Tytuł: Ramy nowoczesnej polityki wiejskiej w Polsce – dialog ze społecznością naukową

Autor: Tamara Krawchenko

Afiliacja:

Tamara Krawchenko, PhD, Economist/Policy Analyst, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, tamara.krawchenko@oecd.org

Zakres stron: 11-24

Numer DOI: 10.7366/wir042018/01

Słowa kluczowe: OECD, rozwój obszarów wiejskich, rozwój społeczności lokalnych, badania naukowe, Polska, polityka rozwoju obszarów wiejskich

Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polska wieś rozwija się w wyjątkowo wysokim tempie. Wiele udało się w tym czasie osiągnąć. W dalszej perspektywie polityki wiejskie w Polsce będą musiały utrzymać tę dynamikę, rozwiązywać najtrudniejsze problemy, takie jak występujące wciąż obszary ubóstwa, oraz zapewnić wzrost i dobrobyt we wszystkich regionach kraju. Polska społeczność naukowa odgrywa i nadal powinna odgrywać kluczową rolę w rozwiązywaniu tych problemów. Niniejszy artykuł kontynuuje dyskusję dotyczącą kształtu polityki rozwoju obszarów wiejskich i przedstawia wnioski z „Przeglądu polityki wobec obszarów wiejskich w Polsce” opracowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2018 r. Artykuł zawiera krótki opis koncepcji raportu, podsumowanie jego głównych wyników oraz cztery główne zalecenia (i wyzwania) dla społeczności naukowej.

wróć do listy