pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (181) 2018


Tytuł: Związek między inwestycjami i dopłatami do inwestycji a produktywnością pracy w rolnictwie w Polsce w latach 2010–2015

Autor: Aleksandra Pawłowska, Włodzimierz Rembisz

Afiliacja:

Aleksandra Pawłowska, Research Assistant, Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IERiGŻ-PIB), Świętokrzyska 20, 00-002 Warsaw, aleksandra.pawlowska@ierigz.waw.pl

Włodzimierz Rembisz, Professor, University of Economics and Human Sciences in Warsaw / Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IERiGŻ-PIB), Świętokrzyska 20,
00-002 Warsaw, wrembisz@gmail.com

Zakres stron: 25-42

Numer DOI: 10.7366/wir042018/02

Słowa kluczowe: inwestycje, dopłaty, wydajność pracy, gospodarstwa rolne, polityka rolna

W artykule dokonano analizy zależności między inwestycjami i dopłatami do inwestycji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej a wydajnością czynnika pracy zarówno na poziomie pojedynczego gospodarstwa rolnego, jak i dla całego sektora. Odwołano się do wydajności pracy jako podstawy dochodów producentów rolnych oraz inwestycji wpływających na zasób czynnika kapitału jako źródła poprawy wydajności. Celem artykułu jest prezentacja analitycznych i empirycznych dowodów na pozytywną relację zachodzącą między wzrostem inwestycji oraz wsparcia dla inwestycji w ramach instrumentów polityki na wydajność czynnika pracy. Jako narzędzie badawcze zastosowano modele wieloczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) z interakcjami do oceny zróżnicowania wydajności pracy ze względu na inwestycje oraz dopłaty do inwestycji. Uzyskane wyniki sugerują katalizujący wpływ inwestycji i wsparcia o charakterze inwestycyjnym na wydajność pracy, a pośrednio również racjonalność gospodarowania producentów rolnych.

wróć do listy