pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (181) 2018


Tytuł: Skala międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji polityki społecznej na wsi. Propozycja narzędzia badawczego

Autor: Katarzyna Zajda, Sławomir Pasikowski

Afiliacja:

Katarzyna Zajda, PhD, Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, Łódz, Poland, katarzyna.zajda@uni.lodz.pl

Sławomir Pasikowski, PhD, Faculty of Educational Sciences, University of Łódź, Łódz, Poland, slawomir.pasikowski@uni.lodz.pl

Zakres stron: 149-161

Numer DOI: 10.7366/wir042018/08

Słowa kluczowe: lokalna polityka społeczna, współpraca podmiotów lokalnej polityki społecznej, gminy wiejskie

Współpraca lokalnych instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi i obywatelami ma zwiększać szanse na efektywną realizację polityki społecznej, rozumianej jako zespół działań na rzecz zaspokajania społecznych potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Celem artykułu jest zaprezentowanie narzędzia, które pozwoli określić poziomwspółpracy między tymi podmiotami w zakresie tworzenia (co-creation) i realizacji (co-production) usług społecznych zaspokajających potrzeby mieszkańców gmin wiejskich. Omówione zostaną wyniki analiz przeprowadzonych w 2018 r. na reprezentatywnej dla gmin wiejskich próbie instytucji publicznych zajmujących się odpowiadaniem na potrzeby społeczne mieszkańców wsi, w tym rozwiązywaniem dotykających ich problemów społecznych. W ich świetle skala jest konstruktem trójczynnikowym, który uwzględnia takie czynniki, jak: 1. poszukiwanie podmiotów do współpracy i działanie z nimi, 2. włączanie mieszkańców gminy w działania na ich rzecz, 3. ewaluacja współpracy i podejmowanie działań na rzecz jej podejmowania w przyszłości.

wróć do listy