pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (181) 2018

Numer 4 Kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” jest numerem anglojęzycznym poświęconym tematyce "Budowy nowoczesnej polityki rozwoju obszarów wiejskich dla Polski"

Dominika Milczarek-Andrzejewska and Adam Czarnecki – Editors of the Special Issue

Editors’ Note. Building Modern Rural Development Policies for Poland

Zakres stron: 7-10

abstrakt

Tamara Krawchenko

Ramy nowoczesnej polityki wiejskiej w Polsce – dialog ze społecznością naukową

Zakres stron: 11-24

abstrakt

Aleksandra Pawłowska, Włodzimierz Rembisz

Związek między inwestycjami i dopłatami do inwestycji a produktywnością pracy w rolnictwie w Polsce w latach 2010–2015

Zakres stron: 25-42

abstrakt

Piotr Sulewski, Adam Wąs

Świadomość trwałego rolnictwa wśród polskich rolników – beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej

Zakres stron: 43-65

abstrakt

Agata Malak-Rawlikowska

Czy rolnicy są uwięzieni w relacjach typu hold-up? Przypadek producentów mleka i dostawców pasz

Zakres stron: 67-89

abstrakt

Tomasz Wojewodzic, Wojciech Sroka

Towarowe gospodarstwa rolne na obszarach metropolitalnych w Polsce: zmiany zasobów czynników produkcji

Zakres stron: 91-109

abstrakt

Ilona Matysiak

Motywacje do życia na wsi młodych absolwentów wyższych uczelniw kontekście polityk rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Zakres stron: 111-130

abstrakt

Michał Pietrzak

Kilka ogólnych uwag na temat mechanizmów koordynacji i ich potencjalnej roli w polityce obszarów wiejskich

Zakres stron: 131-148

abstrakt

Katarzyna Zajda, Sławomir Pasikowski

Skala międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji polityki społecznej na wsi. Propozycja narzędzia badawczego

Zakres stron: 149-161

abstrakt

Oskar Wolski

Inteligentne wioski w polityce Unii Europejskiej. Jak połączyć innowacyjność z pragmatyzmem?

Zakres stron: 163-179

abstrakt

Paweł Chmieliński, Marcin Gospodarowicz

Regionalne podejście do rozwoju obszarów wiejskich? Studium regionalnych i wiejskich programów rozwoju w latach 2007–2015 w Polsce

Zakres stron: 181-198

abstrakt