pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (180) 2018


Tytuł: Mechanizm rozprzestrzeniania się wiosek tematycznych w Polsce

Autor: Anna Kłoczko-Gajewska, Olga Markiewicz

Zakres stron: 193-209

Numer DOI: 10.7366/wir032018/09

Słowa kluczowe: dyfuzja idei, wioski tematyczne, rozwój obszarów wiejskich

W Polsce od 1997 r. pojawia się coraz więcej wiosek tematycznych, które opierają swój rozwój na wybranej przez siebie myśli przewodniej (np. rzemiośle, baśni, produkcie). Pomysł na taką działalność przyszedł z Austrii i Niemiec i początkowo był realizowany dzięki grantom pochodzącym z kilku fundacji, a następnie funduszy unijnych. Idea wiosek tematycznych rozprzestrzeniała się częściowo w sposób zorganizowany (plany rozwoju, programy aktywizacji), a częściowo spontanicznie (na zasadzie naśladowania wsi położonych w sąsiedztwie). Istotny wpływ na rozprzestrzenianie się idei wioski miało zaangażowanie propagatora tego pomysłu oraz stworzony przez niego podręcznik.

wróć do listy