pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (180) 2018

Michał Soliwoda, Jacek Kulawik, Barbara Wieliczko

Instrumenty finansowe a polityki wspólnotowe UE

Zakres stron: 9-33

abstrakt pełna wersja artykułu

Przemysław Śleszyński

Identyfikacja i ocena procesów demograficznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wsi

Zakres stron: 35-67

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Wspierać czy zalesiać? Dylematy rozwoju wiejskich obszarów problemowych

Zakres stron: 69-91

abstrakt pełna wersja artykułu

Sławomir Kalinowski

Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju

Zakres stron: 93-112

abstrakt pełna wersja artykułu

Joanna Bereżnicka

Dopłaty do działalności operacyjnej a stabilność finansowa gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej

Zakres stron: 113-135

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Jędruchniewicz

Negatywne skutki regulowania cen rolnych

Zakres stron: 137-154

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Kokoszka, Małgorzata Pink

Instytucjonalne uwarunkowania sprzedaży bezpośredniej żywności w Polsce

Zakres stron: 155-173

abstrakt pełna wersja artykułu

Tomasz Wojewodzic, Wiesław Musiał

Trwanie i upadek drobnych gospodarstw rolnych – zastosowanie analogii w naukach przyrodniczych i społecznych

Zakres stron: 175-191

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Kłoczko-Gajewska, Olga Markiewicz

Mechanizm rozprzestrzeniania się wiosek tematycznych w Polsce

Zakres stron: 193-209

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Czekaj

Plan sukcesji w gospodarstwie rolnym

Zakres stron: 211-227

abstrakt pełna wersja artykułu

Bartłomiej Bajan, Wawrzyniec Czubak

Korzyści płynące z integracji poziomej w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych

Zakres stron: 229-241

abstrakt pełna wersja artykułu

Bogdan Klepacki

Recenzja książki Krystyny Krzyżanowskiej, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie

Zakres stron: 243-248

pełna wersja artykułu

Marcin Makowiecki

Z biegiem lat i wydarzeń. Recenzja książki: Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń, Patrząc na wieś. Sto lat rozwoju polskiej wsi

Zakres stron: 249-252

pełna wersja artykułu

Włodzimierz Dzun

Zmiany strukturalne w gospodarstwach rolnych na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości

Zakres stron: 253-279

abstrakt pełna wersja artykułu