pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (179) 2018


Tytuł: Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (UE) – zbędny wydatek czy konieczność?

Autor: Iwona Nurzyńska, Mirosław Drygas

Afiliacja:

dr Iwona Nurzyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, iwona.nurzynska@gmail.com

dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, mdrygas@irwirpan.waw.pl

Zakres stron: 169–187

Numer DOI: 10.7366/wir022018/09

Słowa kluczowe: nowe wyzwania, polityka rozwoju obszarów wiejskich, Wspólna Polityka Rolna, spójność terytorialna

Polityka rozwoju obszarów wiejskich jest odpowiedzią na zmieniającą się rolę i miejsce rolnictwa w strukturze gospodarki. Ponad 75% zatrudnionych na obszarach wiejskich w Polsce nie ma już związków z gospodarstwem rolnym, czerpiąc dochody ze źródeł pozarolniczych. Celem rozważań autorów w niniejszym artykule jest wykazanie, że współczesne obszary wiejskie w Polsce i Europie potrzebują skutecznej polityki wsparcia, szczególnie w obszarze kreowania dobrej jakości pozarolniczych miejsc pracy. Główny wniosek, jaki formułują autorzy, to konieczność zmiany paradygmatu rozwojowego obszarów wiejskich, w którym aktywne wykorzystanie dostępnych zasobów (endo- i egzogennych) ulokowanych na obszarach wiejskich jest aktualnie konieczne i niezbędne, aby odpowiadać na globalne wyzwania. Analiza prowadzona jest na podstawie literatury przedmiotu, która naświetla uwarunkowania realizowania takiej polityki w Unii Europejskiej i Polsce, oraz wyniki badań własnych autorów.

wróć do listy