pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (179) 2018

Jerzy Wilkin

Profesor Marek Kłodziński – badacz, organizator, opiekun naukowy i człowiek wszechstronnie zaangażowany (w 80. rocznicę urodzin)

Zakres stron: 9–11

pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

O potrzebie i korzyściach z badania wsi i rolnictwa w Polsce

Zakres stron: 13–30

abstrakt pełna wersja artykułu

Józef Stanisław Zegar

Rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich

Zakres stron: 31–48

abstrakt pełna wersja artykułu

Aneta Dacko, Mariusz Dacko

Studia nad rozwojem obszarów wiejskich – od paradygmatu wzrostu do rezyliencji

Zakres stron: 49–64

abstrakt pełna wersja artykułu

Henryk Runowski

Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej między krajami Unii Europejskiej i kierunki ich zmian

Zakres stron: 65–84

abstrakt pełna wersja artykułu

Keith S. Howe

Przeciwko dobru publicznemu. Wpływ ekonomii i polityki na Park Narodowy New Forest w południowej Anglii

Zakres stron: 85–112

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Kutkowska, Władysław Hasiński

Wielofunkcyjność – nowe spojrzenie na rozwój obszarów wiejskich

Zakres stron: 113–132

abstrakt pełna wersja artykułu

Walenty Poczta, Arkadiusz Sadowski

Bezpieczeństwo żywnościowe i oddziaływanie środowiskowe rolnictwa w europejskich krajach transformacji ustrojowej

Zakres stron: 133–150

abstrakt pełna wersja artykułu

Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska, Wojciech Ziętara

Gospodarstwa pomocnicze a wykorzystanie ziemi rolniczej

Zakres stron: 151–167

abstrakt pełna wersja artykułu

Iwona Nurzyńska, Mirosław Drygas

Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (UE) – zbędny wydatek czy konieczność?

Zakres stron: 169–187

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Gibas, Krystian Heffner

Koncentracja zabudowy na obszarach wiejskich

Zakres stron: 189–207

abstrakt pełna wersja artykułu

Adam Czarnecki

Wzorce konsumpcji właścicieli drugich domów i ich znaczenie dla wielofunkcyjności wsi

Zakres stron: 209–229

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Rosa, Patrycjusz Zarębski

Finansowanie działalności innowacyjnej i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich

Zakres stron: 231–246

abstrakt pełna wersja artykułu

Magdalena Zwolińska-Ligaj, Danuta Guzal-Dec, Mieczysław Adamowicz

Koncepcja inteligentnego rozwoju lokalnych jednostek terytorialnych na obszarach wiejskich regionu peryferyjnego na przykładzie województwa lubelskiego

Zakres stron: 247–280

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Rosner, Monika Stanny

Rozważania o pojęciu i procesie dezagraryzacji polskiej wsi

Zakres stron: 281–292

abstrakt pełna wersja artykułu

Czy warto uczyć się ekonomii już od najmłodszych lat?

Zakres stron: 293–296

pełna wersja artykułu