pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (178) 2018


Tytuł: Czy istnieje teoria rozwoju obszarów wiejskich i czy takiej teorii potrzebujemy?

Autor: Jerzy Wilkin

Afiliacja:

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, jwilkin@irwirpan.waw.pl

Zakres stron: 15-32

Numer DOI: 10.7366/wir012018/01

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, teoria rozwoju, socjologia wsi, ekonomia wsi, badania interdyscyplinarne

Streszczenie: Autor stawia w artykule pytania o kierunki i stan zaawansowania naukowego badań nad rozwojem obszarów wiejskich oraz dokonuje przeglądu najważniejszych osiągnięć naukowych w zakresie dyscyplin zajmujących się tymi obszarami. W artykule uzasadniana jest teza o specyficznym charakterze obszarów wiejskich jako wyodrębnionego przedmiotu badań. Autor formułuje też wniosek o potrzebie kreowania interdyscyplinarnej teorii rozwoju obszarów wiejskich i przedstawia dorobek nauk społecznych, a zwłaszcza socjologii, ekonomii i geografii społeczno-ekonomicznej, które mogą stanowić podstawy takiej teorii.

wróć do listy