pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (178) 2018


Tytuł: Gdy zmienia się system: ścieżki rozwoju wiejskiego w Europie Centralnej

Autor: Marie-Claude Maurel

Afiliacja:

Marie-Claude Maurel, kierowniczka badań, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Centre d’études des mondes Russe, Caucasien et Centre Européen (CERCEC), Paryż, Francja

Zakres stron: 49-65

Numer DOI: 10.7366/wir012018/03

Słowa kluczowe: wiejskość, zmiany systemowe, postkolektywizm, trajektoria, koncepcja zależności od ścieżki

Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia, na podstawie prac badawczych zrealizowanych w ścisłej współpracy przez Marię Halamską i Marie-Claude Maurel, bilans transformacji ekonomicznej i społecznej w Europie Środkowej w okresie postkolektywistycznym. Po zdefiniowaniu ram poznawczych i metodologicznych wspomnianych badań omówimy etapy, które wyznaczają granice czasowe zmiany systemowej – od odejścia od kolektywizmu aż po rekompozycję terenów wiejskich – ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności kierunków rozwoju obszarów wiejskich.

wróć do listy