pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (178) 2018


Tytuł: Między gospodarką rodzinną a rynkiem. Stosunki pracy w polskim rolnictwie z perspektywy socjologii wsi

Autor: Hanna Podedworna

Afiliacja:

Dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW, Wydział Nauk Społecznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska, hanna_podedworna@sggw.pl

Zakres stron: 67-78

Numer DOI: 0.7366/wir012018/04

Słowa kluczowe: stosunki pracy w polskim rolnictwie, rodzinne gospodarstwo rolne, gospodarka rodzinna, warunki rynku pracy, przemiany pracy w rolnictwie

Streszczenie: Artykuł ma charakter przeglądowy, bazuje na literaturze przedmiotu i raportach z badań empirycznych oraz danych statystycznych. Jego celem jest analiza i opis stosunków pracy kształtujących się w polskim rolnictwie w warunkach transformacji systemowej i realizacji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), ujmowanej z perspektywy socjologii wsi. Stosunki pracy w rolnictwie są tu traktowane w ujęciu relacyjnym, jako relacje społeczne zawiązywane w procesie pracy. Mają one charakter dualny, z jednej strony regulują je silne i nadal ważne relacje rodzinne, z drugiej zaś powiązania z rynkiem i sformalizowane reguły WPR. Więzi rodzinne regulują stosunki pracy w sektorze rolnictwa rodzinnego, gdzie nadal istotne są oczekiwania społeczne zawarte w tradycyjnych modelach ról społecznych. Powiązania z rynkiem regulują stosunki pracy w sektorze towarowym rolnictwa, który po upadku realnego socjalizmu rozwija się dynamicznie. Oba typy stosunków są kształtowane według odmiennych wzorów, regulują je inne normy i budują inne relacje społeczne.

wróć do listy