pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (178) 2018


Tytuł: Francuska przestrzeń wiejska. Kategorie i wyobrażenia heterogenicznej wiejskości

Autor: Pascal Chevalier, Guillaume Lacquement

Zakres stron: 79-96

Numer DOI: 10.7366/wir012018/05

Słowa kluczowe: przestrzeń wiejska, wyobrażenia społeczne, kategorie przestrzenne, Francja

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przeanalizowanie, jak różne ścieżki rozwojowe wsi francuskich wpłynęły na wyobrażenia wiejskości i kategoryzacje wiejskiej przestrzeni heterogenicznej. Dzięki podejściu historycznemu zobaczymy, w jaki sposób różnorodność umiejscowienia, ścieżek rozwoju społeczno-gospodarczego i wyobrażeń podaje w wątpliwość zasadność stosowania terminu „wiejski” i różne definicje francuskiej wiejskości.

wróć do listy