pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (178) 2018


Tytuł: Projekt naukowy „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi” realizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – informacja i zaproszenie

Autor: Jerzy Wilkin

Afiliacja:

prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, wilkin@wne.uw.edu.pl

Zakres stron: 159-160

Słowa kluczowe:

Inspiracją do podjęcia się przygotowania wszechstronnej syntezy naukowej ewolucji wsi i rolnictwa w Polsce, jej mechanizmów, prawidłowości i efektów, analizowanych w długiej perspektywie czasowej, jest przypadająca w 2018 r. stuletnia rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości po okresie zaborów. Wspomniane stulecie jest dla badaczy społecznych fascynującym okresem zmian we wszystkich dziedzinach życia, w tym fundamentalnych przemian systemowych. Wieś i rolnictwo odegrały w tych przemianach bardzo ważną rolę. Tytułowy projekt naukowy ma charakter interdyscyplinarny, integrujący dorobek ekonomii, socjologii, demografii, historii, politologii, geografii i innych nauk.

wróć do listy