pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (178) 2018

Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak

Jubileusz Profesor Marii Halamskiej

Zakres stron: 7-10

pełna wersja artykułu

Grzegorz Gorzelak

Maria Halamska – Uczona z klasą

Zakres stron: 11-13

pełna wersja artykułu

Jerzy Wilkin

Czy istnieje teoria rozwoju obszarów wiejskich i czy takiej teorii potrzebujemy?

Zakres stron: 15-32

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Kaleta

Wieś jako przedmiot zainteresowania socjologii

Zakres stron: 33-47

abstrakt pełna wersja artykułu

Marie-Claude Maurel

Gdy zmienia się system: ścieżki rozwoju wiejskiego w Europie Centralnej

Zakres stron: 49-65

abstrakt pełna wersja artykułu

Hanna Podedworna

Między gospodarką rodzinną a rynkiem. Stosunki pracy w polskim rolnictwie z perspektywy socjologii wsi

Zakres stron: 67-78

abstrakt pełna wersja artykułu

Pascal Chevalier, Guillaume Lacquement

Francuska przestrzeń wiejska. Kategorie i wyobrażenia heterogenicznej wiejskości

Zakres stron: 79-96

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Pilichowski

Grupy producentów w rolnictwie. Refleksja socjologiczna

Zakres stron: 97-122

abstrakt pełna wersja artykułu

Elżbieta Psyk-Piotrowska, Ewa Gabryelak

Edukacja formalna w kontekście przemian demograficznych wsi

Zakres stron: 123-140

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Perepeczko

Ruchliwość społeczna na wsi mazurskiej. Lata minione i współczesne

Zakres stron: 141-158

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Wilkin

Projekt naukowy „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi” realizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – informacja i zaproszenie

Zakres stron: 159-160

abstrakt pełna wersja artykułu