pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (177) 2017


Tytuł: Wydajność pracy i czynniki ją kształtujące w polskim rolnictwie w latach 2000–2015

Autor: Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz

Zakres stron: 17-37

Numer DOI: 10.7366/wir042017/02

Słowa kluczowe: wydajność pracy, nakłady czynników produkcji, klasyczna triada czynników produkcji, rolnictwo

Streszczenie: W 2016 r. z rolnictwa utrzymywało się 10,6% zatrudnionych w polskiej gospodarce, sektor zaś ten kreował jedynie 2,4% jej wartości dodanej. To pokazuje, jakie znaczenie ma wydajność pracy. W artykule analizujemy tę wielkość oraz czynniki bezpośrednio ją określające. Analizę prowadzimy na podstawie własnego ujęcia analitycznego w konwencji teorii czynników produkcji. Wydajność pracy łączymy z uzbrojeniem pracy w ziemię i kapitał oraz produktywnością tych ostatnich. Konstatujemy stagnację w zakresie analizowanych relacji. Jednak dane empiryczne były jedynie tłem (ilustracją) do teoretycznej dedukcji, która dominuje w niniejszej pracy.

wróć do listy