pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (177) 2017


Tytuł: U źródeł przemian agrarnych Polski Odrodzonej

Autor: Marta Błąd

Zakres stron: 59-76

Numer DOI: 10.7366/wir042017/04

Słowa kluczowe: reforma agrarna, II Rzeczpospolita, kontekst społeczno-polityczny

Streszczenie: Celem artykułu było przedstawienie reformy agrarnej II Rzeczpospolitej, jednak nie tyle w postaci wydarzenia per se, ale w kontekstach społeczno-politycznych tworzących tytułowe „źródła” przemian agrarnych. Z poszukiwań badawczych wynika, że to czynniki społeczno-polityczne, a nie ekonomiczne, były głównymi przyczynami reformy agrarnej. Nie byłoby reformy rolnej, gdyby nie zawierucha polityczna na mapie ówczesnej Europy (I wojna światowa i rewolucja październikowa), która stała się dogodnym momentem dla eksplozji nastrojów społecznych. Wydaje się, że ceną za uspokojenie oczekiwań społecznych chłopów, a więc de facto zapobieżenie destabilizacji nowo powstałego państwa polskiego, stały się reformy agrarne.

wróć do listy