pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (177) 2017

Andrzej Kaleta

Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Tadeuszu Wierzbickim (1919–2017)

Zakres stron: 7-16

pełna wersja artykułu

Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz

Wydajność pracy i czynniki ją kształtujące w polskim rolnictwie w latach 2000–2015

Zakres stron: 17-37

abstrakt pełna wersja artykułu

Sebastian Stępień, Katarzyna Smędzik-Ambroży, Marta Guth

Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na zrównoważenie ekonomiczno-społeczne gospodarstw rolnych na przykładzie Polski

Zakres stron: 39-58

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Błąd

U źródeł przemian agrarnych Polski Odrodzonej

Zakres stron: 59-76

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Anna Oleńczuk-Paszel

Poziom życia ludności na obszarach wiejskich i miejskich w Polsce

Zakres stron: 77-96

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zajda

Wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe

Zakres stron: 97-114

abstrakt pełna wersja artykułu

Stanisław Świtek, Łukasz Jankowiak, Zuzanna M. Rosin, Zuzanna Sawinska, Ryszard Steppa, Viktoria Takacs, Adam Zbyryt, Piotr Tryjanowski

Jak zachować wysoki poziom bioróżnorodności na obszarach rolniczych w Polsce? Identyfikacja najważniejszych problemów badawczych

Zakres stron: 115-138

abstrakt pełna wersja artykułu

Dominika Zwęglińska

Gentryfikacja: o złożoności procesu i niejednoznaczności zjawiska. Recenzja książki Łukasza Drozda pt. Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy

Zakres stron: 139-145

pełna wersja artykułu

Grzegorz Ślusarz

Recenzja książki: Andrzej Czyżewski, Joanna Strońska-Ziemann, Obszary wiejskie w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE

Zakres stron: 147-151

pełna wersja artykułu

Fundacja, która zmienia polską wieś

Zakres stron: 153-156

pełna wersja artykułu

Spis treści kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2017 roku

Zakres stron: 157-162

pełna wersja artykułu

Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2017 roku

Zakres stron: 163-165

pełna wersja artykułu