pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (176) 2017


Tytuł: Energetyka odnawialna – implikacje dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Autor: Katarzyna Bańkowska, Piotr Gradziuk

Zakres stron: 121-146

Numer DOI: 10.7366/wir032017/06

Słowa kluczowe: energia odnawialna, rozwój obszarów wiejskich, biopaliwa

Obszary wiejskie z uwagi na swój ilościowy i jakościowy potencjał w istotny sposób uczestniczą w realizacji celów wskaźnikowych wynikających z pakietu klimatycznego. To dzięki wytwarzanym surowcom energetycznym, a także coraz częściej energii w latach 2005–2014 dwukrotnie zwiększył się udział OZE w produkcji energii pierwotnej: z 5,8 do 12,1%. Jej głównym źródłem była biomasa, ale od 2010 r. znacznie szybciej wzrasta wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej. Z uwagi na to, że koszty wytwarzania (głównie energii elektrycznej) są znacznie wyższe niż w źródłach wykorzystujących paliwa nieodnawialne, rozwój tego rynku jest uzależniony od wysokości subwencji. System obowiązujący w Polsce jest powszechnie krytykowany, ponieważ mimo wprowadzanych zmian preferuje duże hydroelektrownie i współspalanie budzące wiele kontrowersji ekologicznych, technicznych, rynkowych i strategicznych. Utrzymanie obecnego systemu wsparcia może zatem mieć znaczący wpływ na strukturę rynku, ponieważ nie prowadzi do rozwoju energetyki na bazie inicjatyw obywateli i ich wspólnot. Niewykorzystany pozostaje też potencjał gospodarczy w polityce przemysłowej i w usługach, a w szczególności dotyczy to segmentu mikroinstalacji i małych instalacji OZE. Realizacja zobowiązań wynikających z unijnej polityki klimatycznej i energetycznej może być impulsem dla rozwoju obszarów wiejskich.

wróć do listy