pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (176) 2017

Od redakcji

Zakres stron: 7-9

David Freshwater

Znaczenie wzrostu atrakcyjności i możliwości zatrudnienia pozarolniczego dla małych gospodarstw rolnych

Zakres stron: 11-33

abstrakt

Kyösti Arovuori

Jak reformy WPR przyczyniły się do zmian strukturalnych w rolnictwie?

Zakres stron: 35-51

abstrakt

Bazyli Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda

Wpływ polityki i rynku na relatywną deprywację dochodową czynnika pracy w rolnictwie

Zakres stron: 53-70

abstrakt

Małgorzata Matyja

Zasoby pracy w polskich gospodarstwach z perspektywy pracowniczych spółdzielni rolniczych

Zakres stron: 71-95

abstrakt

Danuta Guzal-Dec, Magdalena Zwolińska-Ligaj

Rola lokalnych grup działania w wielofunkcyjnym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium przypadku regionu lubelskiego (Polska)

Zakres stron: 97-120

abstrakt

Katarzyna Bańkowska, Piotr Gradziuk

Energetyka odnawialna – implikacje dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Zakres stron: 121-146

abstrakt

Maria Halamska, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak

Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Tom 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania

Zakres stron: 147-153

abstrakt

Izabella Bukraba-Rylska, Maria Wieruszewska, Konrad Burdyka

Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

Zakres stron: 155-159

abstrakt

Dominika Zwęglińska

Sprawozdanie z XXVII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Socjologii Wsi

Zakres stron: 161-166

Fundacja, która zmienia polską wieś

Zakres stron: 167-169