pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (175) 2017

Michał Dudek

Skala i uwarunkowania ubóstwa rodzin rolniczych w Polsce

Zakres stron: 7-27

abstrakt

Arkadiusz Ptak

Kapitał społeczny sołtysów

Zakres stron: 29-48

abstrakt

Katarzyna Luzar-Błaż, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Cent

Partycypacja społeczna w zarządzaniu terenami chronionymi na przykładzie obszaru Natura 2000 – Dolinki Jurajskie

Zakres stron: 49-67

abstrakt

Aldona Standar

Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS

Zakres stron: 69-92

abstrakt

Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska

Rolnictwo w arabskich monarchiach Zatoki Perskiej: główne problemy i tendencje

Zakres stron: 93-118

abstrakt

Oskar Wolski

Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia

Zakres stron: 119-145

abstrakt

Martyna Głodowska, Anna Gałązka

Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego

Zakres stron: 147-165

abstrakt

Waldemar Humięcki, Bogdan Podgórski

Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa i stan realizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Zakres stron: 167-183

abstrakt

Informacje dla Autorów

Zakres stron: 185