pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (174) 2017

Jerzy Bański

Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej

Zakres stron: 7-22

abstrakt pełna wersja artykułu

Włodzimierz Dzun

Gospodarstwa rolne o obszarze do 1 ha w procesie przemian systemowych i integracji z UE

Zakres stron: 23-48

abstrakt pełna wersja artykułu

Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Joanna Stawska, Michał Soliwoda

Znaczenie dochodów pozarolniczych w gospodarstwach rolnych Kanady i USA

Zakres stron: 49-74

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Kozera

Problem zadłużenia gmin wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego

Zakres stron: 75-97

abstrakt pełna wersja artykułu

Bazyli Czyżewski, Łukasz Kryszak

Wpływ typów rolnictwa na emisję gazów cieplarnianych

Zakres stron: 99-122

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Domagalska-Grędys

Innowacyjne kultury organizacyjne w grupach producentów rolnych

Zakres stron: 123-147

abstrakt pełna wersja artykułu

Marian Flis, Bogusław Rataj

Szkody łowieckie – nowe podejście do problemu

Zakres stron: 149-161

abstrakt pełna wersja artykułu

Iwona Nurzyńska, Anna Rosa

Sprawozdanie ze 160. Seminarium European Association of Agricultural Economists „Rural Jobs and the Common Agricultural Policy”

Zakres stron: 163-174

pełna wersja artykułu