pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (173) 2016


Tytuł: Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland [Zmiany rozkładu przestrzennego poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce]

Autor: Monika Stanny, Andrzej Rosner, Edyta Kozdroń

Zakres stron: 29–47

Numer DOI: 10.7366/wir042016/02

Słowa kluczowe: rozwój społeczno-gospodarczy, poziom rozwoju, dynamika rozwoju, gminy, obszary wiejskie

Streszczenie: W opracowaniu dokonano charakterystyki przestrzennego zróżnicowania poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Podjęto próbę określenia typowych kierunków rozwoju gminy oraz poszukiwano odpowiedzi na pytanie: od czego, od jakich cech gminy, zależy realizowany kierunek rozwoju? Analiza jest prowadzona na podstawie danych z projektu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”. Wyniki pokazały, że zróżnicowanie poziomu rozwoju jest fragmentem bardzo dynamicznej obecnie rzeczywistości. Dotychczas udokumentowane w badaniach kryteria porządkujące przestrzenne rozkłady zjawisk społecznych i gospodarczych odnoszą się specyficznie do opisu poziomu rozwoju; dynamika bowiem jest porządkowana przez oddzielne kryterium. Ponadto badania opisują cztery zasadnicze profile dynamiki rozwoju gmin.

wróć do listy