pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (173) 2016


Tytuł: Restructuring of the Rural Economy in Ukraine: Undergoing Processes and New Directions [Restrukturyzacja gospodarki wiejskiej Ukrainy: zachodzące procesy i nowe kierunki]

Autor: Vitaliy Krupin

Zakres stron: 65–79

Numer DOI: 10.7366/wir042016/04

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, gospodarka wiejska, transformacja, Ukraina

Artykuł jest poświęcony przeglądowi i analizie restrukturyzacji w gospodarce wiejskiej Ukrainy w ciągu ostatnich 25 lat, będących latami niepodległości kraju. Opisane zostały kluczowe kwestie, jako jedną z najbardziej wpływowych wskazano chaotyczny i nieuregulowany rozwój – opierający się nie na przemyślanej polityce, lecz na chęci otrzymania wysokich dochodów i kontroli nad rynkiem przez różne grupy biznesowe, pozostawiający większość mieszkańców wsi bez odpowiedniego wsparcia i z niedorozwiniętą infrastrukturą. Ważniejsze zmiany w latach 1990 i 2000 zostały poddane przeglądowi z uwzględnieniem ich wpływu na gospodarkę wiejską. Została rozpatrzona dynamika produkcji w rolnictwie, w tym struktura zasiewów, zmiany w produkcji kluczowych upraw rolnych, pogłowia bydła i drobiu, a także kwestie ekonomiczne, takie jak dochody w tym sektorze. Pogłębiona analiza została przeprowadzona w stosunku do czynników wpływających na procesy zachodzące w ukraińskiej gospodarce wiejskiej (w szczególności państwowy system wsparcia rolnictwa i jakość reform w rolnictwie), jak również lokalnych czynników endogenicznych (niechęć mieszkańców wsi do rozwoju i podejmowania indywidualnej inicjatywy).

wróć do listy