pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (173) 2016


Tytuł: The Social Process of Defining Quality Food, Based on the Opinions of Polish Consumer Cooperative Members [Społeczny proces definiowania wysokiej jakości żywności w świetle opinii członków polskich kooperatyw spożywczych]

Autor: Ruta Śpiewak

Zakres stron: 123–139

Numer DOI: 10.7366/wir042016/07

Słowa kluczowe: jakość żywności, alternatywne sieci żywności (Alternative Food Networks), kooperatywy

Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób członkowie kooperatyw spożywczych rozumieją pojęcie wysokiej jakości żywności. Kooperatywy spożywcze są jednym z rodzajów alternatywnych sieci żywności. Są zjawiskiem niszowym, można je jednak postrzegać w kategoriach nowych ruchów społecznych, a więc promotorów istotnych zmian, w tym wypadku związanych z systemem produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności. Pojęcie jakości żywności jest wieloznaczne, a jego definicja zmienia się w zależności od tego, kto i w jakim kontekście społecznym je definiuje. W artykule odwołano się do analitycznego modelu sposobu definiowania jakości żywności zaproponowanego przez Claudia Periego, który łączy perspektywę ekonomiczną z socjologiczno-psychologiczną. Analiza odwołuje się do fragmentów badań własnych zrealizowanych na przełomie lat 2015 i 2016 wśród członków polskich kooperatyw spożywczych. Badani zwracają uwagę, przede wszystkim, na pozamaterialne cechy jakości żywności (takie jak sposób i miejsce produkcji i sprzedaży danego produktu). Jakość i bezpieczeństwo żywności, w opinii badanej grupy, są wynikowymi indywidualnego (pomiędzy poszczególnymi członkami, jak i do rolników – dostawców żywności) i organizacyjnego zaufania, przy ograniczonym zaufaniu do instytucji publicznych.

wróć do listy