pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (173) 2016


Tytuł: Research on Rural Culture. Paradigm Shifts [Badania nad kulturą wsi. Zmiany paradygmatu]

Autor: Izabella Bukraba-Rylska

Zakres stron: 163–178

Numer DOI: 10.7366/wir042016/09

Słowa kluczowe: wiejska kultura lokalna, model uczestnictwa, model lokalizmu, humanistyka neo-naturalistyczna

Przedmiotem prezentowanych rozważań jest rekapitulacja teoretycznych podejść formułowanych w polskiej socjologii kultury na temat kultury wsi w okresie po 1945 r. Pierwszy model, nazywany modelem uczestnictwa, zakładał budowanie jednolitej oferty kulturalnej dla całego społeczeństwa i sprawdzanie stopnia jego upowszechnienia. Drugi model – lokalizmu, stworzony po 1989 r., zakładał oddolne tworzenie życia kulturalnego przez poszczególne środowiska lokalne. W chwili obecnej, na skutek rozwoju zglobalizowanej kultury hiperkapitalizmu, rysuje się potrzeba sformowania kolejnej propozycji teoretycznej. Jak się wydaje, powinna ona odpowiadać na współczesne tendencje spod znaku neo-naturalizmu, jakie zarysowują się w obszarze socjologii kultury, antropologii i całej humanistyki.

wróć do listy