pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (172) 2016


Tytuł: Potrzeby i możliwości w zakresie prac scaleniowych w powiecie monieckim

Autor: Andrzej Kobryń, Tomasz Tekień

Zakres stron: 145–162

Numer DOI: 10.7366/wir032016/07

Słowa kluczowe: scalanie gruntów, rolnictwo

W artykule podjęto problem struktury obszarowej gospodarstw rolnych i zasadność jej zmiany poprzez prace scaleniowe. Nie ulega bowiem wątpliwości, że właściwa struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest czynnikiem, od którego w istotny sposób zależy efektywność gospodarowania, a tym samym konkurencyjność poszczególnych gospodarstw, jak też całego polskiego rolnictwa na tle innych krajów Unii Europejskiej. Analizy przeprowadzono na przykładzie powiatu monieckiego (woj. podlaskie), który stanowi bezpośrednie zaplecze produkcyjne polskich potentatów mleczarskich (spółdzielnie „Mlekovita” oraz „Mlekpol”). Przyjęto odpowiednie kryteria analizy, stanowiące podstawę wskazania zasadności prac scaleniowych, jak też przedstawiono wnioski wynikające z analizy.

wróć do listy