pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (172) 2016


Tytuł: Polska wieś wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego w XXI wieku w świetle badań IRWiR PAN w roku 2014 i 2015

Autor: Katarzyna Zawalińska, Zofia Śliwowska, Jan Caliński, Katarzyna Droździel, Anna Michalska

Zakres stron: 163–185

Numer DOI: 10.7366/wir032016/08

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, rozwój społeczno-gospodarczy, struktura agrarna, ludność wiejska, wiejski rynek pracy, rozwój przestrzenny, wspólna polityka rolna, Farm Bill

Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze wnioski z badań statutowych pracowników IRWiR PAN realizowanych w latach 2014–2015. Prowadzone analizy dotyczą kluczowych procesów gospodarczych i społecznych zachodzących na obszarach wiejskich w ostatnich dekadach. Artykuł obejmuje wybrane wnioski na temat: struktury obszarowej sektora gospodarstw indywidualnych, przemiany struktur demograficznych, wiejskiego rynku pracy, rozwoju przestrzennego obszarów wiejskich, przeobrażeń społecznych oraz rozwoju instytucjonalnego i organizacyjnego na wsi. Ważnym obszarem badawczym podejmowanym w IRWiR PAN jest także ocena wspólnej polityki rolnej oraz porównanie jej z politykami innych krajów w tym Farm Bill w USA.

wróć do listy