pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (172) 2016

Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak

Determinanty nożyc cen w rolnictwie krajów Unii Europejskiej o zróżnicowanej strukturze agrarnej

Zakres stron: 7–40

abstrakt pełna wersja artykułu

Michał Soliwoda, Jacek Kulawik, Justyna Góral

Stabilizacja dochodów rolniczych. Perspektywa międzynarodowa, Unii Europejskiej i Polski

Zakres stron: 41–68

abstrakt pełna wersja artykułu

Joanna Baran

Efektywność polskiego rolnictwa na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Zakres stron: 69–85

abstrakt pełna wersja artykułu

Danuta Guzal-Dec, Magdalena Zwolińska-Ligaj

Natura 2000 w województwie lubelskim – bariera czy wykorzystana szansa rozwoju samorządów gminnych?

Zakres stron: 87–109

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zajda

Uwarunkowania uczestnictwa młodzieży wiejskiej w procesie innowacji społecznych

Zakres stron: 111–127

abstrakt pełna wersja artykułu

Bogdan Klepacki, Piotr Gołasa, Marcin Wysokiński

Efektywność emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie Unii Europejskiej

Zakres stron: 129–144

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Kobryń, Tomasz Tekień

Potrzeby i możliwości w zakresie prac scaleniowych w powiecie monieckim

Zakres stron: 145–162

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zawalińska, Zofia Śliwowska, Jan Caliński, Katarzyna Droździel, Anna Michalska

Polska wieś wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego w XXI wieku w świetle badań IRWiR PAN w roku 2014 i 2015

Zakres stron: 163–185

abstrakt pełna wersja artykułu

Waldemar Humięcki, Bogdan Podgórski

Kierunki gospodarowania zasobem własności rolnej skarbu państwa i realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Zakres stron: 187–202

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Gradziuk

Sprawozdanie z konferencji „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”, Grodno k. Międzyzdrojów, 25 czerwca 2016 roku

Zakres stron: 203–207

pełna wersja artykułu