pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (171) 2016


Tytuł: Relacje wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy w rolnictwie na tle gospodarki narodowej i jej sektorów w Polsce w okresie 2005-2012

Autor: Włodzimierz Rembisz

Zakres stron: 41-58

Numer DOI: 10.7366/wir022016/02

Słowa kluczowe: relacja wynagrodzenia do wydajności czynnika pracy; koszty jednostkowe pracy

W artykule podejmowana jest kwestia relacji między wynagrodzeniem czynnika pracy a jego wydajnością. Analiza jest prowadzona porównawczo dla rolnictwa i wybranych sektorów oraz całej gospodarki narodowej w ujęciu statycznym i dynamicznym. Relacja ta informuje o tym, czy wynagrodzenie wynika z wydajności. Podstawą teoretyczną do takiego ujęcia jest równowaga producenta i tzw. warunki zerowe zysków oraz kwestia alokacji i podziału w układzie sektorowym. W pierwszym zakresie pokazuje to, czy wydajność jest i w jakim zakresie źródłem finansowania wynagrodzenia w danym sektorze. W drugim, jaka jest racjonalność w międzysektorowej alokacji czynnika pracy i w podziale wartości dodanej. Między innymi wskazywać to może, czy rolnictwo korzysta, czy traci w tym podziale w relacji do zróżnicowania w wydajności czynnika. Rozumowanie prowadzone jest wpierw analitycznie, wyprowadzone zostają formuły zbliżone do koncepcji jednostkowych kosztów pracy i dowód teoretyczny. Następnie – empirycznie na podstawie wyprowadzonego autorsko podejścia z wykorzystaniem przede wszystkim ilustracji graficznych.

wróć do listy