pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (171) 2016


Tytuł: Doświadczanie kultury lokalnej. Propozycja ujęcia badawczego

Autor: Izabella Bukraba-Rylska

Zakres stron: 89-122

Numer DOI: 10.7366/wir022016/04

Słowa kluczowe: doświadczenie multisensoryczne, biologiczna koncepcja znaczenia, reakcje umysłowe, fizyczne i uczuciowe

Zjawiska zachodzące na współczesnej wsi nie tylko wymagają obserwacji i opisu, ale też zasługują na potraktowanie w nowy sposób. Dotychczas stosowane kategorie (uczestnictwa w kulturze, lokalizmu czy praktyk kulturowych) nie zdają sprawy ze specyfiki percepcji kultury, jaka obecnie coraz częściej jest udziałem także mieszkańców wsi. Dzisiejsza humanistyka stosuje z powodzeniem określenie „doświadczenie”, które pozwala połączyć odbiór intelektualny z emocjonalnym i cielesnym. Artykuł prezentuje założenia tego nowego podejścia, pokazując jego przydatność w odniesieniu do środowisk wiejskich.

wróć do listy