pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (171) 2016


Tytuł: Propozycja delimitacji regionów agroturystycznych w Polsce

Autor: Lucyna Przezbórska-Skobiej, Sławomir Sobotka

Zakres stron: 173-197

Numer DOI: 10.7366/wir022016/08

Słowa kluczowe: agroturystyka, region agroturystyczny, regionalizacja, delimitacja

W artykule zaproponowano wydzielenie regionów agroturystycznych Polski, z rozwiniętą infrastrukturą agroturystyczną, na podstawie liczby funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych w gminach (kryterium administracyjne). Do analizy wykorzystano dane ośrodków doradztwa rolniczego o liczebności gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych gminach, powiatach i województwach w 2011 r. W pierwszym etapie wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których funkcjonowało więcej niż pięć gospodarstw agroturystycznych (329 gmin), podzielono na trzy typy. W drugim etapie przeprowadzono regionalizację kraju poprzez wydzielenie większych terytoriów – turystycznych jednostek przestrzennych: regionów i rejonów, złożonych z gmin o dużej liczbie gospodarstw agroturystycznych. Wyróżniono 12 regionów agroturystycznych, z których większe zostały podzielone na rejony (łącznie 16 rejonów).

wróć do listy