pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (171) 2016


Tytuł: Zbiorniki i cieki wodne w krajobrazie rolniczym

Autor: Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska, Paweł Szumigała

Zakres stron: 199-210

Numer DOI: 10.7366/wir022016/09

Słowa kluczowe: zbiorniki i cieki wodne, krajobraz rolniczy, System Informacji Geograficznej GIS

Badania zostały przeprowadzone w wielkopolskiej gminie Rokietnica, na terenie której znajdują się obszary Natura 2000. Celem przeprowadzonych badań była ocena zmian liczby cieków i zbiorników wodnych zlokalizowanych na obszarze gminy w XIX i XXI w. Do badań został wykorzystany System Informacji Geograficznej GIS. Analizę danych przeprowadzono w programie ArcMap 10.2.

wróć do listy