pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (171) 2016

Andrzej Rosner, Izasław Frenkel, Monika Stanny

Pamięci Profesora Paolo Santacroce (9 IV 1945–15 VI 2016)

Zakres stron: 7–10

pełna wersja artykułu

Włodzimierz Kołodziejczak, Feliks Wysocki

Wielomianowa analiza logitowa w badaniach aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej

Zakres stron: 11-39

abstrakt pełna wersja artykułu

Włodzimierz Rembisz

Relacje wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy w rolnictwie na tle gospodarki narodowej i jej sektorów w Polsce w okresie 2005-2012

Zakres stron: 41-58

abstrakt pełna wersja artykułu

Jacek Kulawik

Wybrane problemy fiskalne rozwoju wsi. Wprowadzenie do problemu

Zakres stron: 59-87

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Doświadczanie kultury lokalnej. Propozycja ujęcia badawczego

Zakres stron: 89-122

abstrakt pełna wersja artykułu

Iwona Nurzyńska

Przyczyny i przejawy peryferyjności obszarów wiejskich w Polsce

Zakres stron: 123-139

abstrakt pełna wersja artykułu

Renata Marks-Bielska, Agata Zielińska

Skala i uwarunkowania bezumownego użytkowania gruntów zarządzanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w latach 2006–2014

Zakres stron: 141-157

abstrakt pełna wersja artykułu

Agata Malak-Rawlikowska, Dominika Milczarek-Andrzejewska

Relacje rolników z dostawcami środków produkcji – na przykładzie sektora mleczarskiego w Polsce

Zakres stron: 159-172

abstrakt

Lucyna Przezbórska-Skobiej, Sławomir Sobotka

Propozycja delimitacji regionów agroturystycznych w Polsce

Zakres stron: 173-197

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska, Paweł Szumigała

Zbiorniki i cieki wodne w krajobrazie rolniczym

Zakres stron: 199-210

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Wyobraźnia społeczna, czyli co badacze gubią z oczu. Recenzja książki Alaina Finkielkrauta: Serce rozumiejące. Z lektur Social Imagination or What is Missed by Analysts. A Review of Book by Alain Finkielkraut: An understanding heart

Zakres stron: 211-215

pełna wersja artykułu