pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (170) 2016


Tytuł: Kontekst innowacji w grupach producentów rolnych

Autor: Marta Domagalska-Grędys

Zakres stron: 139-164

Numer DOI: 10.7366/wir012016/08

Słowa kluczowe: innowacje otwarte i zamknięte, procesy innowacyjne, grupy producentów rolnych, sieci gospodarstw, relacje wewnątrzgrupowe i międzyorganizacyjne, stan relacji wewnątrzgrupowych

Streszczenie: Głównym celem opracowania jest identyfikacja i ocena kontekstu kształtowania innowacji w grupach producentów rolnych. Grupy postrzegano jako miejsce tworzenia sieci gospodarstw, sprzyjających powstawaniu innowacji otwartych. Kontekst innowacji w grupach rolników odniesiono do klasycznej teorii rozwoju podmiotów rynkowych na bazie innowacji zamkniętych (Josepha Shumpetera) i innowacji otwartych tworzonych w sieciach współpracy według współczesnych teoretyków (Henry’ego Chesbrougha i Claytona Christiansena, Everetta M. Rogersa).
Pomocniczym celem badań była próba odpowiedzi na pytanie, czy stan relacji wewnątrzgrupowych stanowi przesłankę do zwiększenia innowacji w gospodarstwach, biorąc pod uwagę zmianę relacji w grupach różnych profili produkcji, wskaźniki dynamiki grupowej oraz ocenę relacji z instytucjami współpracującymi. Badania przeprowadzono wśród grup producentów rolnych województwa małopolskiego, wykorzystując metodę wywiadu bezpośredniego w 2015 r. Wyniki badań wskazują na największe zaangażowanie innowacyjne w grupach sadowniczych przy stałych (niezmiennych) relacjach wewnątrzgrupowych, przeciętnych wskaźnikach grupowych i przy dużej liczbie instytucji współpracujących.

wróć do listy