pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (170) 2016

Uprzejmie informujemy, że od 2016 r. Kwartalnik można nabyć poprzez Wydawnictwo Scholar. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce "Prenumerata". Bezpłatny dostęp do artykułów będzie możliwy po 6 miesiącach od daty publikacji.

pełna wersja artykułu

Bogdan Klepacki

Wkład Profesora Jerzego Wilkina w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych

Zakres stron: 7-9

pełna wersja artykułu

Marta Błąd

O pięknie ekonomii, ethosie uczonego - jubileusz Profesora Jerzego Wilkina

Zakres stron: 11-18

pełna wersja artykułu

Izasław Frenkel

Prognoza demograficzna Polski do 2050 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich

Zakres stron: 19-58

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Struktura społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w Polsce i jej przestrzenne zróżnicowanie

Zakres stron: 59-85

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Bańkowska

Światowe porozumienie klimatyczne a rozwój obszarów wiejskich

Zakres stron: 87-103

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk

Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich

Zakres stron: 105-126

abstrakt pełna wersja artykułu

Arkadiusz Sadowski, Walenty Poczta, Patrycja Beba, Ewelina Szuba-Barańska

Zróżnicowanie produktywności modeli gospodarstw rolnych w UE

Zakres stron: 127-138

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Domagalska-Grędys

Kontekst innowacji w grupach producentów rolnych

Zakres stron: 139-164

abstrakt pełna wersja artykułu

Zofia Sawicka, Piotr Fogel

Zmiany funkcjonalne a przekształcenia ziemi rolnej na cele pozarolnicze na obszarach rozdrobnionych agrarnie

Zakres stron: 165-185

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki Wojciecha Goszczyńskiego, Wojciecha Kniecia, Huberta Czachowskiego: Lokalne horyzonty zdarzeń

Zakres stron: 185-191

pełna wersja artykułu

Stefan Małecki-Tepicht

Ekonomia jest piękną nauką?

Zakres stron: 193-197

pełna wersja artykułu