pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (169) 2015


Tytuł: Problem pomiaru poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Skala pomiarowa i jej właściwości

Autor: Andrzej Rosner

Zakres stron: 11-31

Słowa kluczowe: rozwój społeczno-gospodarczy, zróżnicowanie przestrzenne rozwoju, skala pomiarowa, operacjonalizacja terminów teoretycznych

Przedmiotem analizy są metodologiczne ograniczenia pomiaru zmiennych określanych w terminach teoretycznych (na wysokim poziomie abstrakcji), takich jak np. poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Broniona jest teza, że nawet jeśli wszystkie składowe elementy pomiaru (wskaźniki empiryczne uwikłane w algorytmie tworzenia skali pomiarowej takiego pojęcia) mają charakter pomiaru na skalach co najmniej interwałowych, to i tak syntetyczna skala pomiarowa ma charakter słabszy, porządkowy. Zdania korzystające z wyników takiego pomiaru mają charakter relatywizacji przestrzennej i historycznej.
Dodatkowo rozważana jest zależność między prostotą (elegancją formalną) algorytmu pomiaru i agregacją przestrzenną analizowanych jednostek. Zależność ta powoduje, że im mniejsze jednostki przestrzenne, tym bardziej złożony algorytm, co jest wynikiem różnych możliwych dróg prowadzących do realizacji tego samego celu (np. postępu w osiągniętym poziomie rozwoju).

wróć do listy