pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (169) 2015


Tytuł: Spadek znaczenia renty gruntowej w długim okresie i jego konsekwencje

Autor: Bazyli Czyżewski, Jakub Staniszewski

Zakres stron: 33-46

Słowa kluczowe: rolnictwo, renta gruntowa, kapitał

Opracowanie rozwija tezę Thomasa Picketty’ego, wydzielając z ogólnych zasobów kapitału zasoby ziemi, a następnie dokonując porównania tempa wzrostu rent z ziemi z tempem wzrostu dochodów z pozostałych czynników produkcji. Na podstawie badania długookresowych trendów we Włoszech, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Francji, w Danii i Polsce zidentyfikowano powszechne dla większości tych państw zjawisko regresu renty gruntowej, które niesie szereg negatywnych konsekwencji, takich jak land-grabbing, niezrównoważenie procesów wytwórczych w rolnictwie czy relatywne pogorszenie sytuacji rolników. Występowanie tych zjawisk, związane z uwarunkowanym działaniami mechanizmu rynkowego, regresem renty gruntowej, wskazuje na potrzebę korekty działania tegoż mechanizmu narzędziami polityki rolnej.

wróć do listy