pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (169) 2015


Tytuł: Zróżnicowanie społeczne „wiejskiej Europy”

Autor: Maria Halamska

Zakres stron: 47-64

Słowa kluczowe: Unia Europejska, obszary wiejskie, struktura społeczna, zróżnicowanie społeczno-zawodowe

Na podstawie bazy danych badania European Social Survey z 2010 roku autorka przedstawia zróżnicowanie społeczne ludności wiejskiej 21 krajów Unii Europejskiej.
Wszkicu stara się odpowiedzieć na następujące pytania: na ile specyficzne w stosunku do całego kraju są wiejskie populacje, tzn. czy odmienna jest ich struktura demograficzna, źródła utrzymania, wykształcenie i struktura społeczno-zawodowa; jak duże są te odmienności, czy można wyróżnić pewne typy społecznej struktury wsi w Europie. Są one ukazane na tle stopnia ruralizacji, poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz zróżnicowania dochodów w badanych krajach. Autorka konkluduje, że „wiejska Europa” jest bardziej zróżnicowana niż całe europejskie społeczeństwa, ludność wiejska jest nieco starsza i słabiej wykształcona. Dominującą grupą społeczną na europejskiej wsi są robotnicy, natomiast rolnicy prawie wszędzie grupą najmniej liczną.

wróć do listy