pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (169) 2015


Tytuł: Organizacje rolnicze i ich wpływy na otoczenie – podejście teoretyczne z perspektywy socjologicznej i ekonomicznej

Autor: Dominika Milczarek-Andrzejewska, Ruta Śpiewak

Zakres stron: 67-76

Słowa kluczowe: organizacje rolnicze, wpływ, otoczenie, teorie socjologiczne i ekonomiczne

Celem artykułu jest krytyczne porównanie podejścia socjologów i ekonomistów do badania organizacji i ich wpływu na otoczenie oraz próba wskazania, w jakich obszarach obie nauki mogą się wspierać i wzbogacać badania empiryczne. W artykule porównano sposób definiowania organizacji, pojęcia wpływu i otoczenia wśród socjologów i ekonomistów. Na podstawie tego porównania stworzono schemat analizy wpływu organizacji rolniczych na otoczenie, łącząc podejście socjologiczne (gdzie istotne są zarówno procesy zachodzące w samych organizacjach, jak i relacje z otoczeniem) z ekonomicznym (gdzie zasadniczą kwestią jest celowość działania organizacji i efekty ekonomiczne).

wróć do listy