pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (169) 2015


Tytuł: Rolnictwo obywatelskie w USA: studium przypadku stanu Kentucky

Autor: Anna Jastrzębiec-Witowska

Zakres stron: 105-121

Słowa kluczowe: rolnictwo obywatelskie, system żywnościowy, alternatywna gospodarka żywnościowa, lokalne sieci rolno-spożywcze

W amerykańskim rolnictwie, przemyśle i dystrybucji artykułów spożywczych, które na pierwszy rzut oka wydają się całkowicie opanowane przez wielkie korporacje, istnieje alternatywa obejmująca lokalne sieci produkcji, konsumpcji i dystrybucji żywności. Należy do niej rolnictwo obywatelskie, oparte na bezpośrednich relacjach między producentami, przetwórcami i konsumentami osadzonymi w lokalnym sąsiedztwie. Koncepcja rolnictwa obywatelskiego, wprowadzona do socjologii przez Thomasa Lysona, jest mało znana w Polsce i dlatego stała się inspiracją do badań tego typu inicjatyw przez autorkę, przeprowadzonych w 2008 roku w czasie pobytu naukowo-badawczego w University of Kentucky. Zbadane zostały przypadki produkcji, przetwórstwa i sprzedaży w okolicy miast Lexington i Louisville pomyślane tak, aby zaprezentować wszystkie ogniwa tzw. alternatywnego łańcucha żywnościowego i rozpoznać w nich cechy rolnictwa obywatelskiego. Przypadki te potwierdziły udział nurtu obywatelskiego w sieci alternatywnych inicjatyw rolno-spożywczych. Ich analiza daje wyobrażenie o drodze, jaką przebywa żywność w lokalnej sieci produkcji i dystrybucji, począwszy od rodzinnych gospodarstw rolnych i ogrodów komunalnych, poprzez mikroprzetwórstwo o charakterze lokalnym, do sprzedaży na targu rolniczym posiadającym cechy spółdzielni, by trafić na stół konsumenta. Celem tej publikacji jest odtworzenie takiej drogi poprzez analizę konkretnych przypadków oraz wykazanie w nich elementów rolnictwa obywatelskiego wg koncepcji Lysona. Ten niszowy typ rolnictwa zaznacza już swoje miejsce w systemie żywnościowym, przez co warto poświęcić mu uwagę i przyjrzeć się bliżej jego przejawom.

wróć do listy