pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (169) 2015


Tytuł: Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? Studium podolsztyńskich gmin wiejskich

Autor: Alina Źróbek-Różańska, Elżbieta Zysk

Zakres stron: 123-137

Słowa kluczowe: migracje, obszary wiejskie, rozlewanie się miast

Celem artykułu było odnalezienie odpowiedzi na pytanie, czy współczesny proces suburbanizacji, nazywany również rozlewaniem się miast (urban sprawl), poza zmianami w układzie przestrzeni powoduje również inne skutki, a mianowicie zmianę struktury wieku mieszkańców podmiejskich obszarów wiejskich? W tym celu opisano tendencje migracji wewnętrznych w Polsce, a następnie przedstawiono ten proces na przykładzie gmin okalających stolicę woj. warmińsko-mazurskiego – miasto Olsztyn. Do powyższych badań wykorzystano przede wszystkim dane GUS oraz CBOS. Aby dopełnić obraz zjawiska i naszkicować perspektywy na najbliższe lata, badania uzupełniono wynikami badań ankietowych, dzięki którym poznano opinie na temat wsi i plany wobec zmiany miejsca zamieszkania osób zaliczonych do dwóch grup wiekowych: „juniorów” oraz „seniorów”.

wróć do listy