pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (169) 2015


Tytuł: Recenzja monografii Adama Majchrzaka: Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej

Autor: Wiesław Musiał

Zakres stron: 153-159

Słowa kluczowe:

wróć do listy