pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (169) 2015

Henryk Runowski

Profesor zw., dr hab., dr h.c. Marek Kłodziński – 50-lecie pracy naukowej

Zakres stron: 7-10

Andrzej Rosner

Problem pomiaru poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Skala pomiarowa i jej właściwości

Zakres stron: 11-31

abstrakt pełna wersja artykułu

Bazyli Czyżewski, Jakub Staniszewski

Spadek znaczenia renty gruntowej w długim okresie i jego konsekwencje

Zakres stron: 33-46

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Zróżnicowanie społeczne „wiejskiej Europy”

Zakres stron: 47-64

abstrakt pełna wersja artykułu

Dominika Milczarek-Andrzejewska, Ruta Śpiewak

Organizacje rolnicze i ich wpływy na otoczenie – podejście teoretyczne z perspektywy socjologicznej i ekonomicznej

Zakres stron: 67-76

abstrakt pełna wersja artykułu

Marcin Burzec

Koncepcje opodatkowania nieruchomości rolnych w wybranych krajach europejskich – wnioski dla Polski

Zakres stron: 77-89

abstrakt pełna wersja artykułu

Urszula Zimoch, Hannu Törmä, Jouko Kinnunen, Susanna Keskinarkaus, Mikko Rautiainen

Wpływ myślistwa i wędkarstwa na regionalny rozwój gospodarczy w Finlandii

Zakres stron: 91-104

abstrakt

Anna Jastrzębiec-Witowska

Rolnictwo obywatelskie w USA: studium przypadku stanu Kentucky

Zakres stron: 105-121

abstrakt pełna wersja artykułu

Alina Źróbek-Różańska, Elżbieta Zysk

Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? Studium podolsztyńskich gmin wiejskich

Zakres stron: 123-137

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Banaszuk, Agnieszka Wysocka-Czubaszek, Robert Czubaszek, Sławomir Roj-Rojewski

Skutki energetycznego wykorzystania biomasy

Zakres stron: 139-152

abstrakt pełna wersja artykułu

Wiesław Musiał

Recenzja monografii Adama Majchrzaka: Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej

Zakres stron: 153-159

pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki Krystyny Romaniszyn: Krótki wykład o utowarowieniu

Zakres stron: 161-165

pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Socjolog wobec młodych biednych na wsi. Recenzja książki Piotra Bindera: Młodzi a bieda. Strategie radzenia sobie w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich

Zakres stron: 167-173

pełna wersja artykułu