pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (168) 2015


Tytuł: Typy obszarów wiejskich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i dynamikę przedsiębiorstw

Autor: Patrycjusz Zarębski

Zakres stron: 63-77

Słowa kluczowe: development of municipalities, municipalities closed on development, occurrence of enterprises, socio-economic development, enterprises

Streszczenie: Celem rozważań w niniejszym opracowaniu była identyfikacja typów gmin ze względu na dynamikę występowania przedsiębiorstw w odniesieniu do poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Opisano odpowiednio cztery typy gmin: stabilnego rozwoju, niestabilnego rozwoju, powolnego rozwoju oraz gmin zamkniętych dla rozwoju. W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, iż rozkład przestrzenny dynamiki liczby przedsiębiorstw nie jest determinowany poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, co potwierdziła niska korelacja i niska wartość współczynnika determinacji dla modelu liniowego.
Zauważono niską dynamikę zmian liczby przedsiębiorstw w Polsce północnej oraz w pasie gmin przygranicznych we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Na mapie typów (modeli) rozwoju społeczno-gospodarczego Polski ujawniło się wyraźnie zjawisko jego polaryzacji i koncentracji wokół aglomeracji miejskich. Wyraźnie widoczny jest podział na typy gmin stabilnego rozwoju, które zlokalizowane są głównie w zachodniej i południowej Polsce, jak również gmin niestabilnego rozwoju z dominacją lokalizacji na wschodzie kraju.

wróć do listy