pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (168) 2015


Tytuł: Financial backing as an element of infrastructural support for agricultural development: Ukrainian realities (Wsparcie finansowe jako element infrastruktury rozwoju rolnictwa: realia ukraińskie)

Autor: Vitaliy Krupin, Vasyl Chemerys

Zakres stron: 79-89

Słowa kluczowe: wsparcie finansowe, infrastruktura, rolnictwo, rozwój, Ukraina

Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie aktualnej sytuacji wsparcia finansowego rozwoju rolnictwa na Ukrainie jako elementu kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego tego typu działalności gospodarczej. Badanie opiera się zarówno na danych statystycznych i ich analizie, a także opinii eksperckich ukraińskich naukowców, zajmujących się poszczególnymi kwestiami z tego zakresu. Jako elementy rozległego systemu finansowego przeanalizowano działalność banków w zakresie finansowania produkcji rolnej, ukraińskie cechy charakterystyczne i aktywność unii kredytowych, firm ubezpieczeniowych, giełd papierów wartościowych, inwestorów zagranicznych i krajowych, specyfiki finansowej działalności lokalnych władz samorządowych oraz stosunków międzybudżetowych. Główny wniosek jest taki, że ukraińskie wsparcie finansowe produkcji rolnej jest nadal nieefektywne, lecz po wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań może stać się w przyszłości właściwym narzędziem wsparcia  infrastrukturalnego producentów i przetwórców w sektorze rolnym ukraińskiej gospodarki, co jest jednym z kluczowych wymogów uczestniczenia ukraińskiego rolnictwa w warunkach międzynarodowej konkurencji na rynkach produktów rolnych i żywności.

wróć do listy