pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (168) 2015


Tytuł: Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju

Autor: Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć

Zakres stron: 107-114

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energetyka, obszary wiejskie

Streszczenie: Krajowa polityka energetyczna zmierza w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji mocy wytwórczych. Istotne w tym względzie będą działania podejmowane w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich zarówno z punktu widzenia produkcji, jak i konsumpcji energii. Z jednej strony, rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest uzależniony od dostępu do energii, z drugiej, energia może być produkowana przy wykorzystaniu zasobów rolnictwa. W niniejszej pracy przedstawiono stan i strukturę zużycia podstawowych nośników energii w rolnictwie w Polsce w latach 2011–2013. Określono również wyzwanie dla obszarów wiejskich w Polsce w zakresie zrównoważonej energetyki, tj. rozwoju odnawialnych źródeł energii; modernizacji wiejskich obiektów budowlanych w kierunku nisko energochłonności; nowych, nisko energochłonnych technologii i technik produkcji rolnej; zrównoważonej konsumpcji energii w gospodarstwach domowych rolników i innych gospodarstwach domowych osób zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce.

wróć do listy