pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (168) 2015

Katarzyna Zajda

Wieś jako terytorium innowacyjne

Zakres stron: 7-19

abstrakt pełna wersja artykułu

Wojciech Goszczyński, Wojciech Knieć

Kapitał społeczny wsi pomorskiej: o sposobach pomiaru, bilansie i perspektywach rozwoju

Zakres stron: 21-41

abstrakt pełna wersja artykułu

Arkadiusz Sadowski, Walenty Poczta, Ewelina Szuba-Barańska, Patrycja Beba

Modele gospodarstw rolnych w państwach Unii Europejskiej

Zakres stron: 43-62

abstrakt pełna wersja artykułu

Patrycjusz Zarębski

Typy obszarów wiejskich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i dynamikę przedsiębiorstw

Zakres stron: 63-77

abstrakt pełna wersja artykułu

Vitaliy Krupin, Vasyl Chemerys

Financial backing as an element of infrastructural support for agricultural development: Ukrainian realities (Wsparcie finansowe jako element infrastruktury rozwoju rolnictwa: realia ukraińskie)

Zakres stron: 79-89

abstrakt

Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Justyna Gutowska

Zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju wsi – aktualne wyzwania i konflikty

Zakres stron: 91-106

abstrakt pełna wersja artykułu

Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć

Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju

Zakres stron: 107-114

abstrakt pełna wersja artykułu

Krystyna Rejman, Ewa Halicka, Hanna Nagalska

Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumentów

Zakres stron: 117-132

abstrakt pełna wersja artykułu

Brygida Solga

Polityka migracyjna jako element polskiej polityki społecznej

Zakres stron: 133-145

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zawalińska, Jerzy Wilkin, Dominika Milczarek-Andrzejewska

„Rolnictwo we wzajemnie połączonym świecie” – relacja z 29 Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (IAAE) w Mediolanie

Zakres stron: 147-155

pełna wersja artykułu

Bogdan Podgórski, Leszek Świętochowski

Gospodarowanie przez ANR Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

Zakres stron: 157-172

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki Michela Maffesolego: Rytm życia Wariacje na temat wyobraźni ponowoczesnej

Zakres stron: 173-175

pełna wersja artykułu