pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (167) 2015


Tytuł: Experience of food security – vulnerability analysis. WWW i.e. Who, Why, Where (Analiza zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego: koncepcje i doświadczenia. KDG, czyli Kto, Dlaczego, Gdzie)

Autor: Paolo Santacroce

Zakres stron: 13-32

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywnościowe i zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego, podatność (wrażliwość) na zagrożenia, niedożywienie, niedożywiony, planowanie rozwoju rolnictwa

W artykule przyjęto za punkt wyjścia „konwencjonalną mądrość”, z której wynika równanie biedni = narażeni na biedę, a więc że być biednym zawsze znaczy być podatnym na zagrożenia i odwrotnie, ale na podstawie kilku przykładów podważono powyższe założenie. Autor zakłada koncepcyjne i metodologiczne podejście często stosowane w analizie zagrożeń [bezpieczeństwa żywnościowego], szukając odpowiedzi na pytania: „WWW: Who, Why, Where”, co można przedstawić jako KDG, czyli: Kto, Dlaczego, Gdzie. Jest to skrótowiec używany przez kilka agencji międzynarodowych i regionalnych, zajmujących się analizą podatności na zagrożenia. Autor przytacza kilka przykładów związanych z jego doświadczeniami zawodowymi w Afryce i Azji.

 

Afiliacja:
Author is food insecurity analyst freelance, former professor at the Universita IUAV of Venice (Italy)

wróć do listy