pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (167) 2015


Tytuł: Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Autor: Krystian Heffner

Zakres stron: 83-103

Słowa kluczowe: struktura przestrzenna wsi, struktura funkcjonalna, żywiołowa urbanizacja, peryferyzacja wsi

Artykuł jest próbą oceny zmian, jakie zachodzą w przestrzeni wiejskiej w okresie po 1990 roku. Wskazano wpływ przekształceń w zagospodarowaniu obszarów wiejskich na możliwości i kierunki rozwoju wsi w kontekście uwarunkowań historycznych, wizji zagospodarowania przestrzennego oraz nowych form zabudowy pojawiających się na wsi. Zwrócono uwagę na lokalizację zmian przestrzennych wsi – dotyczą one zarówno obszarów zabudowanych, jak i stref użytkowanych rolniczo, obejmują również użytki ekologiczne. Przekształcenia przestrzeni wiejskiej oddziałują bezpośrednio i pośrednio na warunki życia i pracy mieszkańców wsi, na ich relacje społeczne i kulturowe, ponadto kształtują ich przyszłe zachowania ekonomiczne i społeczne. Od użytkowników obszarów wiejskich w znacznym stopniu zależy struktura przestrzeni wiejskiej, intensywność i formy jej zagospodarowania, a także uporządkowanie i stopień zachowania walorów, zarówno przyrodniczych, jak i rolniczych oraz krajobrazowych i kulturowych wsi. Zwrócono uwagę na znaczenie czynników zewnętrznych – funkcjonowanie systemu planowania zagospodarowania przestrzennego, systemu przyciągania inwestycji na wieś, oddziaływanie europejskich środków i dokonywanie wyboru głównych kierunków rozwoju wsi.

 

Afiliacja:
Autor jest pracownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Katedra Polityki Regionalnej, Politechnika Opolska

wróć do listy