pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (167) 2015


Tytuł: Przestrzeń wsi od strony wiedzy i doświadczenia

Autor: Maria Wieruszewska

Zakres stron: 105-123

Słowa kluczowe: inteligentny rozwój, wiedza, doświadczenie, globalizacja, przestrzeń, konflikt, krajobraz wsi

Strategia „Europa 2020” wprowadza pojęcie inteligentnego rozwoju jako odpowiedź na skutki kryzysu i wyzwania globalizacji. Priorytetem ma być rozwój oparty na wiedzy i innowacjach (smart growth), zrównoważony (sustainable growth) i spójny w wymiarach: społecznym, gospodarczym i terytorialnym (inclusive growth). Wychodząc od tych przesłanek, autorka ocenia szanse rozwojowe i przewagi polskiej wsi. Skupia się na nowym podejściu integrującym wymiary badań przestrzeni w aspektach wiedzy i doświadczenia. Wskazuje na atuty zwrotu kulturowego w humanistyce i jego inspiracje dla koncepcji inteligentnego rozwoju.

 

Afiliacja:
Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (e-mail: mwierusz@irwirpan.waw.pl)

wróć do listy